Nieuwe projecten

Onze projecten van het afgelopen half jaar


Agenda

Een overzicht van interessante evenementen in de branche


Vibes corner

Inspiratie door ons management en onze medewerkers


Downloads

Interessante artikelen om nog eens verder te lezen


 

Castellum, Houten
39 nieuwbouwwoningen
Aanvullen en engineeren vanaf Voorlopig Ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning, maken technisch ontwerp werktekeningen en verkooptekeningen.
Trebbe
Dok37, Hillegom
37 nieuwbouwwoningen en 26 appartementen
Uitwerken van Functioneel ontwerp t/m de omgevingsvergunningaanvraag, inclusief de bouwbesluittekeningen, de verkoop- en verhuurtekeningen en het technisch ontwerp.
Trebbe
Koningsdaal veld 5, Nijmegen
Verzorgen van Functioneel ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning, verkoopcontracttekeningen, technisch ontwerp en uitvoeringstekeningen.
Trebbe
ZZG Meijhorst, Nijmegen
Nieuwbouw 48 zorgappartementen
Engineeren LOD300 en afstemming met co-makers, maken Nieuwe Werktekeningen (NWT) voor de uitvoering.
 logo klokbouw
ZZG Oostflank, Wijchen
Nieuwbouw 28 zorgappartementen
Engineeren LOD300 en afstemming met co-makers, maken Nieuwe Werktekeningen (NWT) voor de uitvoering.
logo klokbouw
Oostflank, Wijchen
Nieuwbouw 118 appartementen met parkeerkelder
Uitwerken ontwerp vanaf Voorlopig Ontwerp, Engineering tot LOD300, verzogen aanvraag omgevingsvergunning afstemming met co-makers, maken Nieuwe Werktekeningen (NWT) voor de uitvoering. Brochure- en verkooptekeningen.
logo klokbouw
Klokgroep, Nijmegen
Nieuwbouw kantoor
Uitwerken van Deelnemen in ontwerpteam, integrale engineering in BIM aanvragen omgevingsvergunning, bijdragen aan Breeam doelstelling, maken benodigde tekeningen.
logo klokbouw
Palazzo Rimini fase 2, Almere
12 nieuwbouw appartementen
Engineeren LOD300 en LOD400 co-maker gereed model en werktekeningen, uitvoeren Clash detectie van bouwkundig, constructief en installatietechnisch 3D-model.
 lont
8 Woningen Leeuwarden
Nieuwbouw woningen
Opzetten Voorlopig Ontwerp, LOD300 en LOD400, verkooptekeningen, bouwvergunningaanvraag, coördinatie met co-makers.
lont
Rhenomare, De Meern
Nieuwbouw 39 appartementen met parkeerkelder
Engineering vanaf Voorlopig Ontwerp, bouwbesluit toetsing, EPC berekeningen, brandoverslag berekening, geluidberekeningen, CFD berekening, engineering LOD300 en LOD400, maken benodigde tekeningen.
 Schutte bouw
De Plantage, Leiderdorp
Installaties nieuwbouwwoning
Uitwerken 3D model MEP installaties: riolering, MV, koud- en warmtapwater, CV, opzetten 2D tekeningen.
 Breman
Renovatie 42 woningen, Zutphen
Visualisatie en animatie verzorgen t.b.v. planning en bewoners.
 Veldwachter
Laanwoningen, Leeuwarden
28 Nieuwbouwappartementen
Engineering installaties woningen, LOD 400: Aspectmodel 3D Installaties Basiswoning, modelleren basisinstallatie MEP (ventilatie, verwarming, riolering, electra), uitwerken definitieve werktekening per woning inclusief de gekozen verkoopopties.
 Zonderland
Diverse appartementen, Amsterdam
Mutaties verwerken en inmeten woningen t.b.v. huurwaarde en woningwaardering middels bijwerken 3D modellen.
 Stadgenoot
RWZI Den Bosch
Aanvullende opdracht leidingwerk
Engineering nieuwe bovengrondse leidingen en werktuigbouwkundige installaties in 3D model tot goedgekeurd ontwerp.
 hegemanbesix
Locatie Deventer
Onderzoek uitbreiding productielocatie
Uitvoeren 3D scan van uitbreidingslocatie ten behoeve van ontwerpstudie.
 cargill logo reg
Oude NS stationsgebouw, Utrecht
Maken en leveren 3D model op basis van 3D scans, als basis voor ontwerp van renovatie en aanpassing.
 LEAP3D
Ontwikkeling conceptwoning
Ontwerp en engineering van conceptwoning
Met basisuitgangspunten van ontwikkelaar ontwerpen van een conceptwoning die op meerdere locaties kan worden toegepast.
 Timpaan

Nieuwe projecten

Onze projecten van het afgelopen half jaar


Agenda

Een overzicht van interessante evenementen in de branche


Vibes corner

Inspiratie door ons management en onze medewerkers


Downloads

Interessante artikelen om nog eens verder te lezen