Nieuwe projecten

Onze projecten van het afgelopen half jaar


Agenda

Een overzicht van interessante evenementen in de branche


Vibes corner

Inspiratie door ons management en onze medewerkers


Downloads

Interessante artikelen om nog eens verder te lezen


 

Corporatie Openbaar Belang zet interesse om in concrete stappen

Dat BIM een stevige basis kan zijn onder het beheer en onderhoud bij corporaties, is steeds meer organisaties duidelijk. Een groot aantal corporaties bezocht eerder dit jaar het BIM-symposium van Aedes en sindsdien is het ‘trending topic’ in de branche. Woningcorporatie Openbaar Belang in Zwolle zet de stap die veel corporaties lijken te overwegen. Vibes voert met Openbaar Belang een pilot uit om de voordelen te demonstreren bij een steekproef van de Zwolse woningvoorraad.

gevelDe belangstelling voor BIM is verklaarbaar; de waarde van BIM voor het beheer en onderhoud van de actuele woningvoorraden wordt door velen in de branche niet betwijfeld. “Betere dienstverlening aan huurders en marktpartijen, voor minder geld, daar kan BIM echt bij helpen”, zo stelde Maarten Georgius (Aedes) in een white paper die Vibes opstelde. Hij voegde eraan toe: “Corporaties worden met BIM betere opdrachtgevers en betere verhuurders, daar ben ik van overtuigd.”

Data voor MJOB

BIM kan een grote rol spelen in het vastleggen van de data waarop een corporatie z’n Onderhoudsbegroting (MJOB) baseert. Veel andere corporaties, zoals WoonFriesland, SWZ, HW Wonen, Mitros en Eigen Haard, hebben aangegeven meerwaarde te zien in de combinatie BIM en MJOB.

Een eerder dit jaar gehouden Aedes-seminar over BIM trok veel belangstelling en Vibes sprak met verschillende corporaties over de mogelijkheden. De pilot bij Openbaar Belang kwam daaruit voort. Hans Bonekamp, Projectleider en BIM manager bij Vibes Building Engineers, is niet verbaasd over de belangstelling. “Als een corporatie onderhoud wil laten doen aan bijvoorbeeld de kozijnen van woningen, dan geeft BIM/3D-modellering (mits goed gestructureerd en georganiseerd) daarbij veel meer zekerheid over de betrouwbaarheid van gegevens dan de aloude, beproefde methode van het laten schatten/opmeten in de praktijk”, zegt Bonekamp.

Bevestigd in praktijk

“Wij merken dat corporaties dat ook graag in de praktijk bevestigd willen zien. Ze willen proof! Wij gaan daar graag in mee, om in de praktijk te bewijzen dat BIM je in staat stelt sneller en secuurder hoeveelheden te leveren. Hoeveel strekkende meter gevelafdekkers hebben we, hoeveel vierkante meter dakoppervlak en hoeveel meter kozijnen zachthout moeten we op termijn laten schilderen?”

“Waar baseren onderhoudsmanagers, projectleiders en planners hun werk nu op?”, stelt Hans de vraag hardop. “Feitelijk door iemand naar buiten te sturen en de hoeveelheden op te laten meten. En bij het volgende onderhoud weer, met alle kosten van dien, en met alle afwijkingen die ontstaan en met alle discussies met partijen over kosten. En als de discussie niet komt, worden alle waarden maar voor waar aangenomen. Wie de moeite neemt eenmalig de opname van de gegevens in een BIM-model te laten zetten, kan precies het beheer en onderhoud sturen. Die weet precies hoeveel vierkante meter schilderwerk de volgende onderhoudsronde zal omvatten.” Uiteraard kan dit middel alleen optimaal toegepast worden als ook de mutaties doorgevoerd worden. Anders schiet het natuurlijk niet op.

gevel2Zeker weten

Waarom wordt BIM nog niet op grote schaal – op nieuwbouwprojecten na – ingezet om de woningvoorraad voor eens en voor altijd in kaart te brengen? Hans Bonekamp: “Zien is geloven, men wil zeker weten dat de hoeveelheden die automatisch uit BIM-modellen rollen kloppen; men is geneigd om de praktijkmetingen – de man die er met de duimstok op uit gaat – meer te geloven, dan de data die uit modellen rollen. Daarnaast merken wij dat medewerkers van corporaties vrezen dat ze heel anders moet gaan werken, dat ze de greep verliezen en dat er te veel aan de processen gesleuteld moet worden. ‘Wie gaat die modellen beheren?’ is een vraag die wij vaak horen.

Gericht groeimodel mogelijk

Daarnaast vrezen beslissers de big bang van de kosten van modelleren. “Om alles in één keer om te zetten, dat is een hele klus. De aarzeling daarbij begrijp ik”, zegt Hans Bonekamp. “Het is nogal een project, zeker als dat in één keer moet worden uitgevoerd. Daarbij komen natuurlijk ook de kosten van gemiddeld €60 per woning. Die ‘big bang’ blijkt overigens niet overal de praktijk te zijn, de actuele meetgegevens of 2D-tekeningen van de voorraad kunnen ook over langere tijd, in gedeelten in 3D-modellen worden omgezet.” Waarom betalen voor data die je nu niet nodig hebt, maar pas over twee jaar? Een gericht groeimodel van het BIM is in bepaalde projecten dus een uitkomst.

Beloften zijn overtuigend

Zicht op hoeveelheden, strakker mutatiebeheer, effectiever en betrouwbaarder plannen van renovatie, de beloften van BIM zijn overtuigend. “Eerdere steekproeven bij corporaties hebben aangetoond dat er soms een flink verschil bestaat tussen wat de gedachte aan hoeveelheden zijn en de werkelijkheid die wij uit 3D-modellen kunnen destilleren. Op een portiekflat betekent zo’n verschil van soms wel honderden meters kozijn en soms wel duizenden euro’s aan onderhoudskosten.”


openbaar belangDe proef op de som in Zwolle

Openbaar Belang in Zwolle wil de proef op de som nemen met BIM. Vibes is gevraagd dat uit te voeren. Een complex van vijf verschillende woningen wordt gemodelleerd, om uiteindelijk een set hoeveelheden te genereren waarmee de corporatie kan gaan rekenen. Een model waarmee de corporatie met relatief weinig moeite een MJOB kan vullen.

Hans Bonekamp: “Wij gaan aantonen dat deze hoeveelheden precies overeenkomen met de werkelijkheid – en dat BIM dus een prima basis kan zijn onder de MJOB waarin het beheer en het onderhoud secuur wordt georganiseerd. Automatisch gegenereerd en 100 procent betrouwbaar”. Als de integriteit en betrouwbaarheid van gegevens is vastgesteld en Openbaar Belang zou besluiten om in het modelleren te investeren, dan is het tijdperk van (herhaaldelijk) inmeten en ter plaatse achterhalen volgens Bonekamp voorbij. “Betrouwbaar financieel plannen en onderhoud laten doen op basis van de juiste gegevens en daarbij prima tekeningen genereren en bovendien: op termijn beschikken over exacte, uiterst betrouwbare informatie op basis waarvan woningen worden gewaardeerd en huurwaarde wordt vastgesteld. Voorwaarde daarbij is wel dat de digitale gebouwen goed beheerd worden en dat ze altijd actueel zijn. Ze dienen als centrale informatiebron voor alle vastgoedgegevens. Dat moet je dus wel goed organiseren.”


Meer lezen over beheer met BIM? In een publicatie van de Hogeschool van Amsterdam leest u de resultaten van een onderzoek naar ontwikkelingen in Bouw-ICT.

Nieuwe projecten

Onze projecten van het afgelopen half jaar


Agenda

Een overzicht van interessante evenementen in de branche


Vibes corner

Inspiratie door ons management en onze medewerkers


Downloads

Interessante artikelen om nog eens verder te lezen