Nieuwe projecten

Onze projecten van het afgelopen half jaar


Agenda

Een overzicht van interessante evenementen in de branche


Vibes corner

Inspiratie door ons management en onze medewerkers


Downloads

Interessante artikelen om nog eens verder te lezen


 

2Vibes is teamspeler in project hypermoderne rioolwaterzuivering

Waterschap Aa en Maas realiseert in ‘s-Hertogenbosch een aansprekend en omvangrijk rioolwaterzuiveringsproject. Een grote renovatie en uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en gebouwen bij het waterschap leiden tot een grotere capaciteit, betere zuivering en bovendien tot de productie van biogas. Vibes Building Engineers levert een cruciale bijdrage aan het bijzondere project.

De rioolwaterzuivering ligt op een terrein van 20 hectare aan de noordwestkant van 's-Hertogenbosch. Het complex is nu zo’n 45 jaar oud en maakt het afvalwater schoon (soms wel 14 miljoen fc logo kleur Aa en Maas jpgliter afvalwater per uur) van inwoners en bedrijven van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught en Heusden.

Thijs Hajee, Sjoerd Ensink en Tijmen van Schoonhoven hebben tijdelijk hun intrek genomen in het voormalige laboratorium van de rioolwaterzuivering. Zij dragen met al hun bouwkundige kennis en ervaring bij aan een project dat om verschillende redenen bijzonder is. De Vibes-medewerkers leveren vooral toegevoegde waarde bij de ontwerpen voor de verschillende installaties en gebouwen. Daarnaast wordt op het terrein van de waterzuivering in aanvulling op bestaande installaties een vijfde waterlijn gerealiseerd, waar water na afscheiding van het slib verder wordt verwerkt.

3Energie uit biomassa

Het gaat om een investering van circa € 64 miljoen in installaties en gebouwen, een project dat na jaren voorbereiding in 2015 begon en dat ingenieurs en bouwers nog wel tot 2018 bezig zal houden. Het project is daarnaast aansprekend vanwege de nieuwe technologie die met name aan de proceskant wordt toegepast. Een belangrijk element in dit procedé is de verwerking van het slib/bezinksel uit het rioolwater, waarbij biogas vrijkomt.

Voor dit proces – feitelijk de winning van energie uit biomassa – wordt de bestaande vergistingsinstallatie omgebouwd tot een installatie voor thermofiele gisting. Het gewonnen biogas wordt direct doorgeleverd aan afnemers: Heineken Brouwerij ’s-Hertogenbosch en de gemeentelijke afvalstoffendienst. Heineken gebruikt het biogas om stoom op te wekken voor het brouwproces en de gemeentelijke afvalstoffendienst laat er haar vuilniswagens op rijden. Thijs Hajee: “Zo wordt de rioolwaterzuivering dankzij toepassing van het nieuwe proces ook een producent van groene energie. Hoe duurzaam wil je het hebben!”

IMG 3554Engineering inspanning

De Combinatie Besix-Hegeman vroeg Vibes een belangrijke engineering inspanning te verrichten rond dit project, in aanvulling op de capaciteit die de Combinatie zelf inzet. Thijs Hajee: “Voor ons begon het werk met het in 3D brengen van circa 2.500 archieftekeningen uit de jaren zeventig. Daarbij ging het om gebouwen en voorzieningen, maar vooral ook veel leidingen. Aan het netwerk is in de voorbije decennia veel aangepast. Het modelleren heeft ervoor gezorgd dat we konden werken op basis van complete actuele digitale gegevens. Een solide basis.”

De planning
2015: Afronding MER en vergunningen
2015: Voorbereiding renovatie
2016: Start werkzaamheden / de schop gaat de grond in
2017: werkzaamheden renovatie
2018: Afronding renovatie

Medewerkers van Vibes leveren een belangrijke bijdrage aan het ontwerp van de te renoveren installaties en faciliteiten. “Naast het modelleren kunnen wij op basis van schetsen onze feedback geven en bouwkundige oplossingen aandragen. We kunnen aangeven of een ontwerp passend zal zijn en alternatieven voorstellen. Omdat het een renovatie is, hebben we te maken met een veelheid aan bestaande leidingen, zowel onder als boven de grond. We hebben eerst deze bestaande situatie in kaart gebracht, om goed te weten waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen.”

Hajee benadrukt dat de hands-on, praktische benadering grote voordelen heeft. “Wij bieden werkende oplossingen voor de bouwkundige problemen die zich onherroepelijk voordoen. Wij geven daarbij goed aan hoe we dingen kunnen oplossen, op locatie. Dat maakt dat het aanpassen en verbeteren van ontwerpen veel makkelijker en sneller verloopt.” Zo maken de engineers in nauwe samenwerking met collega’s van de andere bouwpartners veel kleinere en grotere ontwerpwijzigingen in minuten inzichtelijk. “We reviewen deze samen met de ontwerpers achter de PC. Dit betreft niet alleen gebouwen en civiele objecten maar ook werktuigbouwkundige modellen van leveranciers en leidingenwerk, alsmede positionering van transportbanden en -schroeven.”

IMG 3606Kennis en ervaring

Dat vergt veel kennis en ervaring en een helder hoofd. “Rekening houden met de bestaande leidingen, het heeft wel iets van spaghetti die je moet zien te ontwarren. De meest gestelde vraag van de coördinator van het project is of het ‘past’ als hij een leiding op een bepaalde plaats wil laten aanhaken. Een ‘ja’ of een ‘nee’ voldoet in zo’n geval niet, we proberen de bouwkundig meest optimale oplossing te genereren. Als engineers moeten we onderling goed afstemmen en overleggen wat de consequenties zijn van het aanleggen of verplaatsen van leidingen. Dat geeft een extra dimensie aan dit toch al bijzondere project.” Rudy Vandendungen, Ontwerpcoördinator bij Besix-Hegeman vindt dat een complex project engineers en modelleurs nodig heeft die weten wat ze doen. “Die met vakkennis naar de complexe situatie kijken. Het verwerken van de 2.500 tekeningen van de bestaande situatie in een BIM-model hebben ze goed en snel gedaan, met minimale input. Deze mensen van Vibes kloppen niet bij elk wissewasje aan, ze komen zelf met oplossingen voor de vragen die ze tegenkomen. Dat is echte toegevoegde waarde. Pro-activiteit!”

Nieuw ontwerp ingebed in het landschap3Twee werelden

Thijs Hajee ervaart de ontmoeting tussen proces engineers en bouwingenieurs zoals hij als “heel interessant”. “We komen uit twee verschillende werelden, maar blijken toch uitstekend te kunnen samenwerken om uiteindelijk een geslaagd project op te leveren.” De gewenste interactie maakte het noodzakelijk dat Vibes enkele dagen per week bij het projectteam in ’s-Hertogenbosch werkt. In een omgeving waar niet alleen hard wordt gewerkt, maar waar ook een zeer coöperatieve sfeer bestaat en waar Vibes samenwerkt met partners met zeer verschillende achtergronden. “De vragen gaan over en weer. Wat als we het zus doen, of zo? Wat als we schuiven? We hebben voortdurend wendingen in de ontwikkeling waarvoor we praktische bouwkundige oplossingen leveren. ‘Back to the drawing board’ is in dit project een dagelijks terugkerend fenomeen.”

Ook Rudy Vandendungen, Ontwerpcoördinator bij Besix, geeft aan dat de stijl van samenwerken bijzonder is. “Het voelde van het begin aan alsof ze collega’s zijn. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we met externen samenwerkten. Onze samenwerking was hecht, als een deel van de ploeg.”

5Meerwaarde met bijvangst

Ook Rudy Vandendungen ziet de meerwaarde van wat je ‘BIM by Vibes’ zou kunnen noemen. “Dit complexe project is dankzij de toepassing van BIM-modellen en door de aanpak van Vibes enorm inzichtelijk geworden. De raakvlakken en kritische aspecten zijn goed zichtbaar geworden. We verwachten dat door deze methodiek fouten tijdens de bouwfase – die in januari 2016 aanvangt - worden voorkomen. En dat scheelt uiteraard tijd en geld.”

In de aanloop naar de bouw zal de theorie steeds meer praktijk worden. Vandendungen: “De kans dat we in de aanloop naar en tijdens de bouw onaangenaam verrast zullen worden, zal naar verwachting kleiner zijn door de gehanteerde aanpak. En als het gebeurt, kunnen we met Vibes snel schakelen over mogelijke oplossingen.”

Vandendungen wijst op een onverwacht bijeffect van een soepel lopend BIM-traject. “Als het zo vlot en soepel gaat, schiet de klanttevredenheid omhoog. De klant ziet dat wij ‘in control’ zijn en dat geeft hem vertrouwen. En dat leidt weer tot snelheid en open communicatie. “Er zit tempo in en ook bij de klant – het waterschap – bestaat vertrouwen in de samenwerking.”

Welke installaties worden er gebouwd?
- een nieuw slibverwerkingsgebouw
- een nieuwe voorbehandeling- een nieuwe DEMON – een reactor voor het genereren van reinigende bacteriën voor de installatie
- vijfde waterlijn: een nieuwe beluchtingstank waar de bacteriën feitelijk aan het water worden toegevoegd
- twee nieuwe nabezinkingstanks
- diverse aanpassingen en renovaties van bestaande structuren, zoals de voorbezinktanks, de beluchtingsbakken, de nabezinktanks, en de slibgistingstanks
- uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw

Nieuwe technologie voor zuivering en energie-opwekking

De ‘opbrengst’ van het project is niet alleen dat het waterschap efficiënter zuivert en bovendien energie gaat produceren. Na zuivering laat het waterschap het gezuiverde water terug de natuur in stromen. Het gaat via de Dieze de Maas in, richting de Biesbosch. Hier wordt het opgepompt door een drinkwatermaatschappij die er kraanwater van maakt. Mensen in de omgeving van Rotterdam drinken dit, doen er de afwas mee en spoelen hun toilet er mee door.

De processen die in ’s-Hertogenbosch worden toegepast, zijn de nieuwste op het gebied van water- en biotechnologie. Zo is het EssDe-proces waarvoor Grontmij verantwoordelijk is een nieuwe methode voor het verwijderen van stikstof uit afval- en rioolwater. Dit proces zorgt voor een 40% afname van de koolstofbehoefte, een geringere zuurstofvraag en een energieverbruik dat 20 à 30% minder is dan bij conventionele installaties.

Ook wordt in ’s-Hertogenbosch een nieuwe technologie ingezet die thermofiele vergisting wordt genoemd. Vergisting is een anaeroob biologisch proces, waarbij organisch materiaal door verschillende bacteriën wordt afgebroken. In een vergister worden op die manier organische stoffen omgezet in CH4, CO2 en water. Thermofiele vergisting vindt plaats bij 50-55 graden Celsius. Een belangrijk voordeel van thermofiele vergisting is dat pathogene bacteriën, virussen en kiemen gedood worden; de maximale afbraak zorgt tevens voor een hogere productie van biogas. Het door de installatie geproduceerde biogas kan, na biologische ontzwaveling worden ingezet voor opwekking van warmte en/of elektriciteit in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) of verder opgewaardeerd worden tot aardgas-kwaliteit.


besixhegeman
Realisatie in samenwerking met Besix-Sanotec, Hegeman, Grontmij en Colsen

Vibes Building Engineers is in dit project teamspeler tussen specialisten. Het project wordt gerealiseerd door een combinatie van Besix (België, gespecialiseerd in onder meer water processing projecten), Hegeman, Grontmij en Colsen. De eerste twee tekenden voor de algehele realisatie en trajectuitvoering, Grontmij voor de EssDe en DEMON concepten voor zuivering. Colsen zorgt voor de specifieke inbreng van de technologie van de zogeheten thermofiele vergisting.

Rudy Vandendungen van Besix ziet de inbreng van de Vibes engineers als cruciaal voor het welslagen van het project. “Ik zeg het zonder aarzelen: een van de beste beslissingen die we bij dit project hebben genomen is het aan boord halen van de Vibes engineers voor het opzetten, aanvullen en onderhouden van de BIM-modellen. Thijs en zijn collega’s hebben het vanaf het begin goed opgezet. Doelmatig en efficiënt.”


Wat hebben de Vibes engineers op basis van het model geleverd?

  • visualisaties over inpassing en eindoplossing ter goedkeuring van de klant
  • tekeningen van oude en nieuwe situatie en de overgangen tussen oud en nieuw
  • tekeningen voor aanvraag omgevingsvergunning
  • tekening definitief ontwerp
  • werktuigbouwkundige coördinatie tekeningen
  • vele tussentijdse tekeningen voor concept, ontwerp en uitwerking.
  • bruto hoeveelheden voor infra- en betonwerken 

Tijmen van Schoonhoven heeft een mooie overzichtsfilm gemaakt die duidelijk laat zien hoe omvangrijk dit project is.

Den Bosch rwzi

Nieuwe projecten

Onze projecten van het afgelopen half jaar


Agenda

Een overzicht van interessante evenementen in de branche


Vibes corner

Inspiratie door ons management en onze medewerkers


Downloads

Interessante artikelen om nog eens verder te lezen